Dutch Sport Horse Sales te volgen via Dynamic Auction Information

14 augustus 2015

Net als de afgelopen twee jaar zal ook dit jaar de Dutch Sport Horse Sales (22 september) gebruik maken van Dynamic Auction Information (DAI).

Geïnteresseerde kijkers en potentiële kopers de veiling optimaal kunnen volgen middels dit innovatieve systeem. Waar een ‘gewone’ livestream altijd tegen een vertraging van 15 seconden aanloopt, is DAI real-time. Daarnaast toont het niet alleen het actuele bod, maar ook uit welke deel van het publiek de biedingen komen.

Hierdoor wordt de veiling voor de kijker thuis een stuk overzichtelijker en transparanter, in het bijzonder wanneer het een buitenlandse kijker betreft. Voor potentiële kopers die willen deelnemen per telefoon is het gewin vele malen groter. Zij worden nu qua informatievoorziening gelijk gesteld met aanwezige bieders, hetgeen de drempel om mee te dingen verlaagt.

Voor meer informatie over Dynamic Auction Information.
Voor meer informatie over telefonisch bieden.

DAI Auction System
Dynamic Auction Information is aanwezig tijdens de Dutch Sport Horse Sales.